Zimní Karaoke party – pravidla účasti

Libuše - pravidla

Bohužel nežijeme v Equestrii, kde se zdají být pravidla a zákony mnohem volnějšími. Proto jsme připravili tento seznam pravidel pro zajištění vaší bezpečnosti během srazu. Tato pravidla jsou platná v celém areálu Zimní Karaoke party a mohou se kdykoli změnit.

Účastníci jsou povinni si pravidla přečíst a řídit se jimi.

V případě dotazů se prosím obracejte na náš e-mail info@czskbronies.cz (česky, slovensky nebo anglicky).

Opatření proti nákaze Covid-19

Aby se akce mohla uskutečnit, musíme přijmout dodatečná opatření, vyplývající z aktuálních povinností pro společenské akce – je možné, že se tato budou měnit podle aktuální situace. Pokud se námi stanovená pravidla (uvedená níže) dostanou do rozporu s vyhlášenými opatřeními, platí samozřejmě vyhlášená opatření.

Všichni účastníci musí mít po celou dobu pobytu v místě konání akce nasazenu ochranu dýchacích cest s účinností alespoň 94 % bez výdechového ventilu (např. respirátor FFP2, KN 95, nanorouška). Výjimku tvoří doba nezbytná pro konzumaci jídla a pití u stolů vyhrazených k tomuto účelu.

Prosíme o ohleduplnost k ostatním a důsledné dodržování pravidla o ochraně dýchacích cest! Jeho porušování může vést v krajním případě k vyloučení z akce bez náhrady. Nám se současná situace také nelíbí, nejraději bychom měli Zimní Karaoke jako před pandemií, ale riskovat zdraví účastníků rozhodně nechceme.

Dále všichni účastníci musí u vstupu na akci prokázat splnění obou následujících podmínek: 1) prokázaná imunita 2) prokázaná bezinfekčnost.

1) Prokázaná imunita

Podmínka prokázané imunity se týká všech účastníků starších 12 let a lze ji splnit prokázáním jedné z následujících skutečností:

 • Laboratorně potvrzené prodělání onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce.
 • Dokončené očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.
 • U mladších 18 let, osob s kontraindikací k očkování a osob rozočkovaných lze použít RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin. V tomto případě berete na vědomí odpovědnost za rizika a případné následky potenciálně nedostatečné ochrany vlastního zdraví!

Podmínka imunity je přejata z aktuálního nařízení vlády pro společenské akce. Její splnění bude kontrolováno pomocí aplikace čTečka v kombinaci s dokladem totožnosti (pas, občanský nebo řidičský průkaz): u vstupu nascanujeme QR kód na předloženém dokladu (z displeje mobilního telefonu nebo vytištěného na papíře), jehož platnost aplikace následně ověří.

2) Prokázaná bezinfekčnost

Podmínka prokázané bezinfekčnosti se týká všech účastníků akce bez výjimky (jak návštěvníků, tak dobrovolníků a organizátorů) a lze ji splnit jedním ze dvou následujících způsobů:

 • Předložením potvrzení z odběrového centra nebo certifikátem o absolvování testu na covid-19 s negativním výsledkem, platným v okamžiku vstupu na akci. Platnost PCR testu je 72 hodin, platnost antigenního testu je 24 hodin. (Doporučeno)
 • Provedením antigenního testu (ze slin) pod dohledem a za asistence organizátorů na místě před vstupem do budovy (za dodatečný poplatek ke vstupence) – tuto skutečnost je nutné uvést při koupi vstupenky. Berte prosím na vědomí, že test trvá cca 15 minut a bude probíhat individuálně – počítejte tedy se zdržením u vstupu!

V případě předložení potvrzení z odběrového centra nebo certifikátu o absolvování testu, bude i v tomto případě probíhat kontrola pomocí aplikace čTečka. Tato podmínka vychází z aktuálního protiepidemického doporučení (nikoliv nařízení).

Pokud máte možnost, doporučujeme nainstalovat do mobilního telefonu aplikaci Tečka (nezaměňovat za čTečka), kde po ověření identity budete mít k dispozici všechny potřebné údaje.

Upozornění ohledně aplikací: Pokud absolvujete test v odběrovém centru, nenechte se zmást skutečností, že jej aplikace čTečka bude považovat za neplatný (a aplikace Tečka jej ani neukáže ani ve standardním výpisu) i před uplynutím lhůty uvedené výše. Děje se tak proto, že negativní test není náhradou prokázané imunity, která je nutnou podmínkou pro vstup na akci, vyplývající z aktuálního nařízení vlády. Na prokazování bezinfekčnosti toto nemá vliv – u vstupu na akci se bude kontrolovat platnost dle doby, který uplynula od provedení testu.

Vstup a vstupenky

 • Při vstupu budete požádáni o předložení své vstupenky (v české nebo anglické verzi – vytištěné na list papíru A4, nebo zobrazené na displeji mobilního zařízení), kterou jste obdrželi e-mailem a dokladu totožnosti (pas, občanský nebo řidičský průkaz). Na jejich základě vám bude vydána vstupenka v podobě pásky na ruku. Účastníci pod 15 let věku předloží místo dokladu totožnosti podepsaný “Souhlas s účastí” od rodičů resp. zákonných zástupců (viz dále).
 • Na vyzvání pořadatelů kdekoliv v areálu akce jste povinni se vstupenkou (páskou na ruce) prokázat.
 • Se svojí vstupenkou (páskou na ruce) můžete volně vcházet a vycházet z místa konání.
 • Vstupenky jsou vázány na jméno a věk účastníka. Je možné je převést na jinou osobu, ale nejpozději 2 dny před začátkem konání akce.
 • Za vstupenky lze vrátit peníze, poslední možný termín na zrušení je týden před začátkem konání akce. Výjimku tvoří případy související se změnami podmínek pro pořádání akcí z důvodu vývoje epidemie covid-19 (viz dále).
 • Pokud akci nebude možné uskutečnit z důvodu nově vyhlášených protiepidemických opatření, bude účastníkům vráceno vstupné. Pokud dojde ze stejných důvodů k omezení maximálního počtu účastníků, bude účastníkům, kteří se nevejdou do tohoto limitu (počínaje těmi, kteří si vstupenky zakoupili později), rovněž vráceno vstupné.
 • Vstupenku lze koupit pro někoho jiného – jednoduše vyplňte do objednávky jeho údaje místo svých.
 • Děti mladší 12 let mají vstup zdarma, ale potřebují dospělý doprovod. V tomto případě, prosíme, zakupte vstupenku na doprovázející osobu a do poznámky uveďte “Doprovod”, plus počet dětí, které budete doprovázet. Ten není (v rámci rozumného využití) omezen – požární a bezpečnostní vyhlášky však nesmí být tímto dotčeny.
 • Každý účastník může zakoupit maximálně jednu vstupenku. Ač by bylo super, kdyby někdo zaplatil všechny lístky a vše uhradil, tak mít Zimní Karaoke party o jednom návštěvníku by bylo… zvláštní.
 • Zachováváme si právo v případě závažného problému vstupenku zrušit a vrátit peníze. Ač očekáváme, že se to nikdy nestane, tak musíme tuto klauzuli z právních důvodů zveřejnit.

Účastníci pod 15 let věku

 • CZ/SK bronies z.s., ani žádný z jejích pořadatelů a spolupracujících osob nenesou zodpovědnost za návštěvníky vyskytující se v prostorách akce, ani za případná zranění či újmy, které mohou utrpět.
 • Návštěvníci mladší 12 let musí být doprovázeni rodičem/zodpovědnou osobou, který/á za ně v průběhu akce přebírá odpovědnost.
 • Návštěvníci od 12 do 15 let se mohou akce účastnit bez doprovodu, musí ale přinést “Souhlas s účastí” podepsaný od rodičů (či od zákonného zástupce). Tento souhlas obsahuje název a datum akce, jméno a datum narození účastníka a také jméno a telefonní kontakt na rodiče (či zákonného zástupce). Tato osoba přejímá odpovědnost za návštěvníka, a to jak v materiálním smyslu (zničení nebo poškození čehokoli), tak zodpovědnost za návštěvníka samotného. Toto potvrzení bude vyžadováno při výdeji vstupenky na místě konání akce.
 • Formulář “Souhlas s účastí” pro účastníky od 12 do 15 let je k dispozici ke stažení zde.

Chování

 • Vždy dbejte pokynů pořadatelů.
 • Zimní Karaoke party je akcí pro účastníky jakéhokoli věku. Tudíž nebude obsahovat žádný sexuální, politický nebo jakýkoli jiný nevhodný obsah. Porušení tohoto pravidla nebude tolerováno a může mít za následek vyloučení z akce bez jakékoliv náhrady.
 • Nezapomínejte, že zde platí veškeré zákony České Republiky a jejich porušování nebude trpěno. Sem spadají i zakázané látky a symboly.
 • Děkujeme, že používáte odpadkové koše.
 • Zákaz připojování vlastních elektrických zařízení do zásuvek bez svolení organizátorů.
 • Zákaz prodeje vlastního zboží mimo vyhrazené prostory.
 • Chovejte se slušně k ostatním návštěvníkům, pořadatelům a hostům. Jednání v mezích slušnosti znamená rychlé vyřešení jakékoliv žádosti.
 • Výhrůžky vůči hostům, organizátorům, nebo ostatním účastníkům (ať už během konání akce nebo předem) nebudou tolerovány a mohou vést až ke zrušení účasti bez jakékoliv náhrady.

Bezpečnost

 • Skateboardy, kolečkové brusle, koloběžky a podobné vybavení je povoleno pouze za účelem cosplaye. Není povoleno je používat jako dopravní prostředek.
 • Nouzové východy musí být vždy průchodné. V případě pohotovosti ustupte z cesty pořadatelům a lékařům.
 • V případě požáru uvědomte hasiče voláním „HOŘÍ“ a dbejte jejich pokynů. Nesnažte se požár uhasit sami.
 • Veškeré zbraně a jejich reálně vyhlížející repliky jsou zakázány. To zahrnuje i airsoftové, paintballové a laserové pistole a cokoli výbušného (např. pyrotechnika).
 • LARPové zbraně určené pro bezpečné použití jsou povoleny.
 • Poslední slovo v povolení, nebo zakázání mají vždy pořadatelé. Pokud si nejste jisti, kontaktujte nás předem, abyste předešli zbytečným komplikacím a zklamání na místě.
 • Pokud přinesete zbraň, která je dle zákonů ČR nelegální, budeme kontaktovat Policii ČR. Opravdu je zbytečné nosit takové věci na My Little Pony sraz.

Jídlo a pití

 • Na setkání nebude k dispozici placené občerstvení. Stravovat se lze v blízké restauraci sousedící s místem konání. Poblíž se také nachází supermarket, kde lze zakoupit jídlo a pití.
 • Vlastní jídlo a pití na místě není povoleno. Výjimku tvoří neochucená voda v plastových lahvích.
 • Doma upečené muffiny/cupcakes/sušenky, které chcete přinést jako občerstvení pro ostatní účastníky, jsou vítány.

Všeobecná pravidla

 • Všichni účastníci jsou zodpovědní za své věci.
 • Prosíme, snažte se dodržovat pravidlo 6-2-1, tedy: alespoň 6 hodin spánku, alespoň dvě jídla a alespoň jedna sprcha každý den. Nezanedbávejte ani pitný režim. Užijete si tak sraz mnohem více a ostatní účastníci taktéž.
 • Opilí návštěvníci, nebo návštěvníci pod vlivem jiných omamných látek budou vyvedeni z areálu konání akce a jejich vstupenky bez náhrady stornovány. Ještě jednou připomínáme, že zde platí všechny zákony ČR, tudíž v případě zjištění konzumace nelegálních drog bude přivolána policie.
 • Pro kouření použijte k tomuto vyhrazené oblasti mimo vnitřní prostory konání akce. Toto se týká také vodních dýmek a elektronických cigaret.
 • Účast živých zvířat není povolena. Jedinou výjimkou jsou doprovodná zvířata zdravotně postižených – v tomto případě, prosíme, nás kontaktujte předem pomocí e-mailu info@czskbronies.cz.
 • Nebojte se požádat pořadatele o pomoc nebo máte-li dotaz či připomínku. Pokud se vyskytne jakákoli nečekaná situace, učiňte tak rovnou a nesnažte se ji vyřešit sami.
 • Pokud se těmito pravidly nebudete řídit, můžete být vyloučeni z akce bez náhrady.

Prohlášení

Scavenger hunt: 9. Rainbow Falls (ale ne S04E10)