Zimní Karaoke party – pravidla účasti

Libuše - pravidla

Bohužel nežijeme v Equestrii, kde se zdají být pravidla a zákony mnohem volnějšími. Proto jsme připravili tento seznam pravidel pro zajištění vaší bezpečnosti během srazu. Tato pravidla jsou platná v celém areálu Zimní Karaoke party a mohou se kdykoli změnit.

Účastníci jsou povinni si pravidla přečíst a řídit se jimi.

V případě dotazů se prosím obracejte na náš e-mail info@czskbronies.cz.

Vstup a vstupenky

 • Při vstupu budete požádáni o předložení své vstupenky (v české nebo anglické verzi – vytištěné na list papíru A4, nebo zobrazené na displeji mobilního zařízení), kterou jste obdrželi e-mailem a dokladu totožnosti (pas, občanský nebo řidičský průkaz). Na jejich základě vám bude vydána vstupenka v podobě pásky na ruku. Účastníci pod 15 let věku předloží místo dokladu totožnosti podepsaný “Souhlas s účastí” od rodičů (viz dále).

 • Na vyzvání pořadatelů kdekoliv v areálu akce jste povinni se vstupenkou (páskou na ruce) prokázat.

 • Se svojí vstupenkou (páskou na ruce) můžete volně vcházet a vycházet z místa konání.

 • Vstupenky jsou vázány na jméno a věk účastníka. Je možné je převést na jinou osobu, ale nejpozději 2 dny před začátkem konání akce.

 • Za vstupenky lze vrátit peníze, poslední možný termín na zrušení jsou dva týdny před začátkem konání akce.

 • Vstupenku lze koupit pro někoho jiného – jednoduše vyplňte do objednávky jeho údaje místo svých.

 • Děti mladší 12 let mají vstup zdarma, ale potřebují dospělý doprovod. V tomto případě prosím proveďte registraci na doprovázející osobu a do poznámky uveďte počet dětí, které budete doprovázet. Ten není (v rámci rozumného využití) omezen – požární a bezpečnostní vyhlášky však nesmí být tímto dotčeny.

 • Každý účastník může zakoupit maximálně jednu vstupenku. Ač by bylo super, kdyby někdo zaplatil všechny lístky a vše uhradil, tak mít Zimní Karaoke party o jednom návštěvníku by bylo… zvláštní.

 • Zachováváme si právo v případě závažného problému vstupenku zrušit a vrátit peníze. Ač očekáváme, že se to nikdy nestane, tak musíme tuto klauzuli z právních důvodů zveřejnit.

Účastníci pod 15 let věku

 • CZ/SK bronies z.s., ani žádný z jejích pořadatelů a spolupracujících osob nenesou zodpovědnost za návštěvníky vyskytující se v prostorách akce, ani za případná zranění či újmy, které mohou utrpět.

 • Návštěvníci mladší 12 let musí být doprovázeni rodičem/zodpovědnou osobou, který/á za ně v průběhu akce přebírá odpovědnost.

 • Návštěvníci od 12 do 15 let se mohou akce účastnit bez doprovodu, musí ale přinést “Souhlas s účastí” podepsaný od rodičů (či od zákonného zástupce). Tento souhlas obsahuje název a datum akce, jméno a datum narození účastníka a také jméno a telefonní kontakt na rodiče (či zákonného zástupce). Tato osoba přejímá odpovědnost za návštěvníka, a to jak v materiálním smyslu (zničení čehokoli), tak zodpovědnost za návštěvníka samotného. Toto potvrzení bude vyžadováno při výdeji vstupenky na místě konání akce.

 • Formulář “Souhlas s účastí” pro účastníky od 12 do 15 let je k dispozici ke stažení zde.

Chování

 • Vždy dbejte pokynů pořadatelů.

 • Zimní Karaoke party je akcí pro účastníky jakéhokoli věku. Tudíž nebude obsahovat žádný sexuální, politický nebo jakýkoli jiný nevhodný obsah. Porušení tohoto pravidla nebude tolerováno a může mít za následek vyloučení z akce bez jakékoliv náhrady.

 • Nezapomínejte, že zde platí veškeré zákony České Republiky a jejich porušování nebude trpěno. Sem spadají i zakázané látky a symboly.

 • Děkujeme, že používáte odpadkové koše.

 • Zákaz připojování vlastních elektrických zařízení do zásuvek bez svolení organizátorů.

 • Zákaz prodeje vlastního zboží mimo vyhrazené prostory.

 • Chovejte se slušně k ostatním návštěvníkům, pořadatelům a hostům. Jednání v mezích slušnosti znamená rychlé vyřešení jakékoliv žádosti.

 • Výhrůžky vůči hostům, organizátorům, nebo ostatním účastníkům (ať už během konání akce nebo předem) nebudou tolerovány a mohou vést až ke zrušení účasti bez jakékoliv náhrady.

Bezpečnost

 • Skateboardy, kolečkové brusle, koloběžky a podobné vybavení je povoleno pouze za účelem cosplaye. Není povoleno je používat jako dopravní prostředek.

 • Nouzové východy musí být vždy průchodné.  V případě pohotovosti ustupte z cesty pořadatelům a lékařům.

 • V případě požáru uvědomte hasiče voláním „HOŘÍ“ a dbejte jejich pokynů. Nesnažte se požár uhasit sami.

 • Veškeré zbraně a jejich reálně vyhlížející repliky jsou zakázány. To zahrnuje i airsoftové, paintballové a laserové pistole a cokoli výbušného (např. pyrotechnika).

 • LARPové zbraně určené pro bezpečné použití jsou povoleny.

 • Poslední slovo v povolení, nebo zakázání mají vždy pořadatelé. Pokud si nejste jisti, kontaktujte nás předem, abyste předešli zbytečným komplikacím a zklamání na místě.

 • Pokud přinesete zbraň, která je dle zákonů ČR nelegální, budeme kontaktovat Policii ČR. Opravdu je zbytečné nosit takové věci na My Little Pony sraz.

Jídlo a pití

 • Na setkání nebude k dispozici placené občerstvení. Stravovat se lze v blízké restauraci sousedící s místem konání. Poblíž je se také nachází supermarket kde lze zakoupit jídlo a pití.
 • Vlastní jídlo a pití na místě je povoleno. Při konzumaci dbejte základních hygienických pravidel a na odpadky používejte odpadkové koše.

 • Doma upečené muffiny/cupcakes/sušenky, které chcete přinést jako občerstvení pro ostatní účastníky, jsou vítány 🙂

Všeobecná pravidla

 • Všichni účastníci jsou zodpovědní za své věci.

 • Prosíme, snažte se dodržovat pravidlo 6-2-1, tedy: alespoň 6 hodin spánku, alespoň dvě jídla a alespoň jedna sprcha každý den. Nezanedbávejte ani pitný režim – obzvláště v letních měsících. Užijete si tak sraz mnohem více a ostatní účastníci taktéž.

 • Opilí návštěvníci, nebo návštěvníci pod vlivem jiných omamných látek budou vyvedeni z areálu konání akce a jejich vstupenky bez náhrady stornovány. Ještě jednou připomínáme, že zde platí všechny zákony ČR, tudíž v případě zjištění konzumace nelegálních drog bude přivolána policie.

 • Pro kouření použijte k tomuto vyhrazené oblasti mimo vnitřní prostory konání akce. Toto se týká také vodních dýmek a elektronických cigaret.

 • Účast živých zvířat není povolena. Jedinou výjimkou jsou doprovodná zvířata zdravotně postižených – v tomto případě, prosíme kontaktujte nás předem pomocí e-mailu info@czskbronies.cz.

 • Nebojte se požádat pořadatele o pomoc nebo máte-li dotaz či připomínku. Pokud se vyskytne jakákoli nečekaná situace, učiňte tak rovnou a nesnažte se ji vyřešit sami.

 • Pokud se těmito pravidly nebudete řídit, můžete být vyloučeni z akce bez náhrady.

Prohlášení

 • Veškerá data poskytnutá účastníky budou použita pouze za účelem organizace akce a nebudou poskytnuta žádné třetí osobě viz Zásady ochrany osobních údajů.

Scavenger hunt: 9. Rainbow Falls (ale ne S04E10)